top of page

לאירוע הקרוב

לחצו כאן >>

למתנה להורדה

איך נצא בחג הזה לחירות אמיתית?

חירות אמיתית היא לא זו שמוכתבת לנו מבחוץ לגבי מה נכון אלא שחירות אמיתית היא כשאנחנו מאפשרות לעצמנו להיות בדיוק מי שאנחנו


בלי לחשוב על התוצאות או על ההשלכות איך זה יראה ומה יגידו אלא פשוט לחיות ברגע הזה ולעשות את מה שמרגיש לנו נכון


חירות אמיתית היא לקבוע לעצמנו את הגבולות ולכתוב לעצמנו את החוקים שלנו! להתלבש איך שבא לנו לרקוד כמה שבא לנו לשיר מתי שבא לנו לבלות עם מי שבא לנו לשתף רק במה שבא לנו לבכות ממה שבא לנו לצחוק על מה שבא לנו להתאהב במי שבא לנו להביא או לא להביא כמה ילדים שבא לנו להיות מיניות עד כמה שבא לנו לעבוד במה שבא לנו לחיות איך שבא לנו להגיד מה שבא לנו ולהיות מי שאנחנו באמת למה? ככה כי בא לי ובא לי, זה הכי כן תשובה :-) למעשה התשובה הכי טובה

חירות אמיתית היא היכולת שלי לאפשר לי לטעות להיות פגיעה חסרת בטחון ובזכות כל אלה לאהוב אותי עוד יותר


זוהי חירות אמיתית וזהו הרגע בו אני משתחררת מהניסיון להיות מושלמת ומתחילה לחיות את האמת שלי


מאחלת לנו שהשנה נתאהב באנושיות שלנו נשחרר לחופשי את מי שאנחנו באמת ונתחיל לעוף על החיים האלה כי הם קצרים ותכלס, באנו להנות


חג חירות שמח ערבה ויטנברג

Commentaires


bottom of page